DELA

Björkstrand blir sjätte biskopen

Första advent, på söndag, vigs professorn och teologie doktorn Gustav Björkstrand till ny biskop i Borgå stift. Vigningen sker i Pernå kyrka och förrättas av ärkebiskop Jukka Paarma.
Att biskopsvigningen sker i Pernå kyrka beror på att Borgå domkyrka inte kan användas efter den svåra branden i maj i år. I festmässan som inleds med procession deltar både lutherska och ekumeniska gäster från vårt land och utlandet.
I mässan är ärkebiskop Paarma liturg och bistås av biskop electus Gustav Björkstrand och stiftsdekan Gunnar Grönblom. Textläsare är stiftsfullmäktiges ordförande Lars-Runar Knuts och domkapitlets lekmannamedlem Monica Vikström-Jokela. Predikan hålls av den blivande biskopen.
Efter predikan vidtar vigningsceremonin som förrättas av ärkebiskopen.
Vid vigningen bistås ärkebiskop Paarma av biskopar både från vår egen lutherska kyrka och från systerkyrkor i utlandet.
Ärkebiskopen assisteras av biskoparna Eero Huovinen och Samuel Salmi, samt biskopen i Lund Christina Odenberg från Svenska kyrkan, biskopen i Lolland-Falster Sten Skovsgaard från den lutherska kyrkan i Danmark, ärkebiskop Andres Põder från den lutherska kyrkan i Estland och biskopen i Middleton Michael Lewis, från anglikanska kyrkan i England.
Assistenter vid påklädandet är biskoparna från den lutherska kyrkan i Ingermanland, från Norska kyrkan, lutherska kyrkan på Island och biskopen i Åbo.

Löften
Därefter ställer vigselförrättaren fyra frågor till den biskop som vigs till ämbetet.
Den nya biskopen lovar stå fast i den tro som han nyss bekänt tillsammans med församlingen och att styrka församlingen i denna tro. Han lovar att förvalta ämbetet rätt och troget i enlighet med Guds ord och kyrkans bekännelse. Han lovar att vaka över att evangelium förkunnas rent, att sakramenten förvaltas enligt Kristi instiftelse och att församlingarna vårdas enligt kyrkans ordning. Han lovar även att befrämja allt som uppbygger Kristi kyrka och att själv leva som ett föredöme för församlingarna.
Den nya biskopen vigs sedan till ämbetet. Efter detta överräcks fullmakten. Sedan klär assistenterna biskopen i biskopskåpan och ger honom de övriga insignierna, mitran, biskopskorset och biskopsstaven. Vigningsförrättaren och assistenterna lägger sina händer på den biskop som vigs och han mottar knäböjd välsignelsen till ämbetet.
Festmässan avslutas med nattvard. Assistenter vid nattvardsutdelningen är bland andra kontraktsprosten Juanita Fagerholm-Urch från Åland och Björkstrands konkurrent i biskopsvalet kyrkoherde Helene Liljeström. Biskopsvigningen direktsänds både i radio och Finlands TV1.
I biskopsvigningen i Pernå kyrka deltar närmare 200 inbjudna gäster. (m-ll)