DELA

Bjöd minderårig flicka på öl – fick dagsböter

En 36-årig man har dömts för förmedling utan arvode av alkoholhaltigt ämne. Mannen ska enligt åklagarens yrkande ha bjudit en femtonårig flicka på minst två flaskor öl.
Svaranden har bestridit att han begått något brott och hävdat att han inte visste vem flickan i fråga var. Flickan skall enligt uppgift anlänt tillsammans med en annan minderårig flicka till en bostad där ingen av målets parter var bosatta. Flickorna skall senare ha brutit sig in i bostaden genom ett fönster, varpå polis tillkallades. Den 36-åriga mannen var närvarande vid händelseplatsen och enligt den 15-åriga flickans berättelse bjöd han henne på alkohol.
Tingsrätten anser det inte vara utrett hur många flaskor mannen förmedlat, men finner det styrkt att det rört sig om minst en flaska öl. Mannen har dömts till dagsböter på sammanlagt 220 euro.

Axel Kronholm