DELA

Bitande föräldrakritik mot landsbygdslärare

Föräldrar i en landsortskommun hotar med att byta skola om deras barn inte får en ny lärare.
Undervisningen halkar efter och föräldrarna hävdar att deras barn kan mindre än barn i andra skolor.
En skrivelse undertecknad av femton föräldrar har lämnats in till en av landsbygdskommunerna.
– Vi anser att läraren inte är kompetent att utföra sina arbetsuppgifter, skriver föräldrarna och kräver att kommunen gör något åt situationen.
– Det måste till en avsevärd förändring i form av ett lärarbyte för att trygga den fortsatta skolgången, skriver föräldrarna.
– Finns det ingen annan utväg ser vi oss tvungna att begära byte av skola för våra bar.

Inga läxor
Föräldrarna anklagar läraren för brister i arbetsplaneringen och för att den fastställda ämnesplanen har inte fullföljts.
Mest lidande har undervisningen blivit i svenska och matematik där barnen, enligt föräldrarna, saknar de grundläggande kunskaper som krävs för att barnen skall kunna fortsätta med läroplanen i höst.
I skrivelsen protesterar man dessutom bland annat mot undervisningsmetoderna i geografi och i religion och den totala avsaknaden av läxläsning.
Föräldrarna oroar sig för att eleverna kunskaps- och utvecklingsmässigt inte skall komma i kapp läro- och ämnesplanen om de har samma lärare ett år till.

Tidigare årskullar
– Vi finner risken mycket stor att denna eftersläpning kommer att följa dem i deras vidare skolgång och att inträdet till högstadiet kommer att innebära ett stort kunskapsglapp. Detta faktum har visat sig i tidigare årskullar som haft samma lärare som våra barn nu har, skriver de 15 föräldrarna i sitt brev till kommunens ledning.
Föräldrarnas skrivelse fått högsta prioritet. Ärendet är under beredning och behandlas nästa vecka i den kommunala skolnämnden.
– Vi vill naturligtvis gå föräldrarna till mötes och också hantera det här på ett korrekt sätt, säger den tjänsteman som håller i ärendet.

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax
Fotnot: För att inte någon part skall drabbas väljer Nya Åland att inte gå ut med kommunens namn innan något formellt beslut har fattats.