DELA

Biskopskandidater möttes i stan

I går kväll ställdes de fem biskopskandidaterna emot varandra i S:t Mårtensgården.
På plats fanns uppskattningsvis ett femtiotal åhörare, mestadels kyrkfolk och förtroendevalda. Några större motsättningar märktes inte mellan kandidaterna, men kvinnoprästfrågan engagerade.
Debattledare under utfrågningen var Susan Sundback och Ann-Gerd Steinby som tidigt under kvällen gick ut med några skarpa frågor till den åländska kandidaten Juanita Fagerholm-Urch.
– Alla har bloggar förutom Juanita. Jag upplever faktiskt en informationsbrist när det gäller dig, sade Susan Sundback och lade till att Juanita Fagerholm-Urch är populär på Åland, men att det är viktigt att vi väljer en biskop för hela stiftet.

Kvinnoprästfrågan
Efter att kandidaterna redogjort för sina stödgrupper gled samtalet snabbt in på kvinnoprästfrågan. Här fick Henrik Perret naturligtvis en stor roll eftersom han tydligt tagit ställning emot kvinnliga präster. Ett tag handlade samtalet i det närmsta om huruvida Henrik Perret skulle kunna vara biskop eller inte.
– Det kommer vara tungt för honom att inte kunna viga kvinnliga präster och att bära uppmärksamheten i media, sade Sixten Ekstrand.
Henrik Perret betonade istället kärleksbudskapet och vikten av att tillåta olika tankegångar inom kyrkan.
– När jag ser att det finns övertygelser som inte går att förena måste man ge livsrum åt alla parter. Det skulle vara synd om man måste gå åt olika håll som man gjort på finskt håll.

Ordet släpps fritt
När ordet släpps fritt tar Jomalas tf kyrkoherde Roger Syrén till orda. Vad är det värsta kritiken ni kunde få som biskop, undrar han.
För Björn Vikström är det värsta som kunde hända att ens ärlighet blir ifrågasatt.
– Att bli anklagad för att utnyttja sin ställning för ekonomiska intressen vore hemskt.
Henrik Perret vill aldrig bli förknippad med att vända kappan efter vinden.
– Som präst måste man våga stå upp även om ens åsikter inte är politiskt korrekta. Att svika guds ord skulle vara en svidande kritik, sade Henrik Perret.

Gemenskap i stiftet
Bo-Göran Åstrand lyfte fram gemenskapen på arbetsplatsen.
– Om jag skulle bli kritiserad för att sköta de anställda och stiftet dåligt skulle det ta djupt. De anställda bildar ju den gemenskap man ska arbeta tillsammans med.
Sixten Ekstrand betonade att man som biskop alltid måste stå ut med kritik.
– Men osann kritik bakom ryggen är nog den mest jobbiga, den som man inte kan greppa. Det enda man kan göra är att leva ärligt och öppet.
Juanita Fagerholm-Urch hade liknande tankegångar och menade att det viktiga inte är att vara populär, utan att vara trovärdig och sann.
– Det värsta jag kunde få höra som biskop skulle vara att jag inte vet hur människorna lever och har det i dag. Att de bara går till en sinande källa när de kommer till mig.

Vill förändra
På frågan vad den första förändringen kandidaterna skulle genomföra som biskop svarade Sixten Ekstrand att det viktigaste är att få en mer mänsklig och inspirerande kyrka som är mer stödande är övervakande. Juanita Fagerholm-Urch höll med och fortsatte:
– Jag vill ha en varm och inkluderande kyrka. Tröskeln att skriva ut sig ur kyrkan blir allt lägre. Därför kan vi inte fortsätta på samma sätt, det behövs en förändring.
Nuvarande biskop, Gustav Björkstrands tid som biskop avslutas 31.10 och nya val förrättas den 2 september. Valet utförs av de präster och lektorer i Borgå stift som är röstberättigade samt lika många lekmannaelektorer som utses av församlingarna.

JOHN GRANLUND