DELA

Biskopsbesked: Pastorskanslier läggs ner

Nio pastorskanslier stänger 2015.
På Åland bildas en eller flera samfälligheter, där all administration och ekonomi sköts centralt.
Så blir det om kyrkomötet säger ja till modellen. Det sa biskopen Björn Vikström på besök i Jomala.
Biskopen har varit på officiell visitation i Jomala församling.

Mer samarbete
Det är mycket på gång i församlingslivet på Åland just nu.
Tre olika enkäter om framtida församlingsstrukturer har cirkulerat under våren och väckt frågor om nya samarbetsmodeller för kyrkan på Åland. Det har talats om ett prosteri, Åland som en enda församling, en självstyrd kyrka och en helt självständig kyrka.
Biskopen stod bakom en enkät och är nöjd med det stora engagemang den väckt.
– Svaren var spretiga, men de kan sammanfattas med att de flesta församlingar är för utökat samarbete. Mariehamns församling avvek något med svaret att man inte vill binda upp sig.

Samfälligheter
Kyrkostyrelsen föreslår nu en modell med samfälligheter, där all ekonomi och administration sköts centralt.
Varje enskild församling blir kvar, den har sin egen kyrka, ett församlingsråd och en egen kyrkoherde. Församlingen avgör också vilka som ska anställas i församlingen.
Förslaget om samfälligheter gäller hela landet och går vidare till beslut i kyrkomötet som hålls om ett par veckor.
Det troliga är att samfälligheter införs 2015.
– Åland kan bilda en eller flera samfälligheter, säger Björn Vikström.

Läggs ner
I praktiken betyder detta att de små pastorskanslierna läggs ner.
– Ja, eller man kan säga att de får nya funktioner. Något kansli där man kan träffa prästen och annan personal måste alltid finnas.
Blir det aktuellt med uppsägningar?
– Det kan det bli. Vi hoppas lösa en del personalfrågor med naturliga avgångar. Ett annat alternativ är att man fortsätter arbeta, men inte sitta på just ett litet pastorskansli. Vissa kansliuppgifter kan man sköta på annan plats.
Men varför sändes din enkät ut när detta förslag fanns hos kyrkostyrelsen?
– Jag visste inte då att kyrkostyrelsen hade detta förslag på gång och att den var så långt kommen i frågan.

Kiki Alberius-Forsman

kiki@nyan.ax