DELA

Biskopens julhälsning

I många familjer går mycket på barnens villkor; läsårets rytm styr semestrar och ledigheter, medan kvällarna kräver koordination av matlagning och skjutsar för att klara av barnens fritidsaktiviteter. Ibland går aktivitetscirkusen till överdrift, så att behovet av vila och lugn kravfri samvaro glöms bort.
Jag hoppas att julen får utgöra ett undantag, där vi har tid att dels vara tillsammans i familjen, dels besöka ensamma, släktingar och vänner.

Men det finns också familjer där föräldrarna inte hinner, orkar eller klarar av att leva upp till sitt föräldraskap. Barnen ges inga trygga rutiner ifråga om nattsömn, mattider, TV-tittande, datorspelande m.m. Ansvaret för fostran överlämnas i stor utsträckning åt dagvården och skolan.
Dessa familjer önskar jag en trygg jul där föräldrarna är närvarande och visar sina barn hur viktiga de är.
Under julen har barnen en särskild rätt att stå i centrum. Allting kretsar ju kring ett alldeles speciellt barns födelse, Jesus-barnet. Guds kärlek blir kött och blod i ett litet försvarslöst barn. Som vuxen överraskade Jesus sin omgivning genom att lyfta fram barnen som förebilder i att kunna lita på Gud.
Om ni inte blir som barn, sade han, kan ni inte komma in i Guds rike, och han framhöll också att barnens änglar finns i Guds omedelbara närhet.

Barn skäms inte för att be om hjälp. Barn inser att vuxna finns till för att stöda och trösta när motgångar möter. På samma tillitsfulla sätt får vi alla förhålla oss till Gud.
Julen finns inte till för att uppfylla alla våra önskningar, vare sig vi är stora eller små. Julen är ett av de starkaste uttrycken för Guds kärlek mot oss människor. Därför känns det rätt att just julen är den helg som mer än andra bärs av traditioner som möjliggör gemensamma förberedelser, genom vilka vi kan sprida glädje åt människor nära och fjärran.
Julen är en gåva, liksom Jesus-barnet är gåva till mänskligheten. Men julen ger oss också uppgiften att ge glädjen vidare genom att stärka gemenskapen, motverka ensamheten och stöda vår medmänniska.

Med dessa ord vill jag önska stiftet och hela Svenskfinland en god och fridfull jul!
Björn Vikström, biskop