DELA

Biskopen gästar Hammarland

Den 18 till 20 oktober företas en biskopsvisitation i Hammarlands församling.
På programmet står besök på daghemmet Klaralund, möten med kommunanställda, besök på Björklidens stugby, samling med frivilligorganisationer i Marthastugan och överläggningar med förtroendevalda.
På lördagen besöks Boda gård, omsorgshemmet Åkersvängen och Hammargården.
På söndagen hålls högmässa i Hammarlands kyrka med biskopen Björn Vikström, som predikant.
Efter högmässan hålls kyrklunch. (ka-f)