DELA

Birka-uppsagda överklagar

Ungefär en tredjedel av de hyttvärdar som nyligen sades upp från Birka Paradise har fört uppsägningarna vidare till förbundsnivå.
– Nu är det sjömansunionens ledning och företrädare för redarföreningen som ska reda ut om kollektivavtalen har följts.
Det säger Kenneth Bondas, huvudförtroendeman för alla sjömansunionens medlemmar inom Birka Line.
Strax före jul slutfördes de fackliga förhandlingarna om uppsägningarna som drabbade 27 hyttvärdar, halva arbetsstyrkan på hyttavdelningen. Orsaken var att rederiet ville byta till landstädare för att spara pengar, och för att kryssningsresenärerna uttryckt önskemål om att få disponera sina hytter under hela resan. 15 av de 27 är ålänningar.


Är missnöjd
Kenneth Bondas gör ingen hemlighet av att sjömansunionen och arbetsgivaren tolkade anställningsavtalen olika och att han som huvudförtroendeman är missnöjd med förhandlingsresultatet. Birka Line hävdade att tre omständigheter skulle ligga till grund för uppsägningarna – hur länge de varit anställda, om de har minderåriga barn att försörja och vilken kompetens eller kunskap de besitter.
Facket godtog inte den sista uppsägningsgrunden, och det håller man fast vid. Facket anser också att anställningsförhållandets längd inte har tillämpats fullt ut.
– Vi hävdar att anställningsförhållandets längd ska vara rättesnöret. Det tillämpades också vid tidigare uppsägningar, till exempel när Slite gick i konkurs och Sally upphörde. Nog kan man förstå att den som jobbat länge blir arg om hon blir uppsagd medan någon med mindre arbetserfarenhet får fortsätta.


Vem är viktig?
Arbetsgivaren hävdade att de som fått behålla jobben är ”viktiga yrkesarbetare”.
– Vem är en viktig yrkesarbetare? Begreppet är tolkningsbart och diffust. Hur kan man säga vem som är viktig yrkesarbetare i en yrkesgrupp med 50 anställda? De jag kan tänka mig faller inom begreppet är till exempel skepparen som varit med och konstruerat fartyget, elektrikern som har insikt i hur ledningarna är dragna och intendenten som har hand om alla inköp. Men hur skiljer man den ena från den andra bland många anställda som gör samma jobb?
Den frågan vill facket ha ett svar på.
– I synnerhet när man jämför med vad de fast anställda byts ut mot. Landstädarna har kanske varken skolning eller erfarenhet av städjobb.
Dilemmat är svårt att lösa, säger han, därför att rederiet och de anställda samtidigt behöver få ekonomin på fötter.
– Tillika är vi i behov av sparpaketet. Det är en svår ekvation, och det blir olyckligt hur de än slutar eftersom 30 anställda hade förlorat jobben i vilket fall som helst. Lite gladare hade vi nog varit om avtalen hade följts, men samtidigt måste ju de som känner sig orättvist behandlade försöka få upprättelse. Det är klart att arbetsgivaren alltid har tolkningsföreträde, men sen får facket reda upp i efterhand.


Färre än tio
Sammanlagt är det under tio före detta anställda som valt att föra ärendet vidare, berättar han.
Ännu finns ingen tid spikad för de kommande förhandlingarna mellan sjömansunionen och redarföreningen som ska reda ut oenigheterna och försöka komma fram till om kollektivavtalen följts eller inte.
Om enighet inte kan nås förs ärendena vidare till arbetsdomstolen.
Genom sparpaketet räknar Birka Line med att minska kostnaderna med cirka 3 miljoner euro i år. Kontoret i Mariehamn krymper med sju arbetsplatser. Utöver de 27 som sades upp på Birka Paradise valde rederiet att inte ersätta tre hyttvärdar som slutat självmant.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax