DELA

Birka-nej till Eckerös bud

Birka Lines styrelse säger nej till Rederi ab Eckerös offentliga köpanbud. Anbudet är för lågt, anser tre av fem ledamöter i styrelsen.
I dag på förmiddagen kallar Eckerölinjen till presskonferens för att ge sina kommentarer.
Birkas decimerade styrelse anser, som Nya Åland spekulerade om redan i förra veckan, att Eckerös anbud på aktierna i Birka är för lågt. Eckerö, som äger 41,8 procent av aktierna och kontrollerar 36,6 procent av rösterna i Birka, har bjudit 16 euro för Birkas A-aktier och 14,50 euro för B-aktierna.
Styrelsen menar att budet är för lågt i förhållande till Birka Lines nuvarande verksamhet och dess framtudsutsikter. Också i förhållande till värdet av Birkas tillgångar och verksamma enheter är det för lågt, heter det.


”Inte skäligt”
Birkas styrelse har fått ett utlåtande om anbudet av Advium Corporate Finance. Enligt utlåtandet är anbudet inte skäligt för Birkas aktieägare.
En internationellt ansedd, oberoende skeppsmäklare har värderat Birka Lines fartyg och kommit fram till att marknadsvärdet på de sammanlagt åtta fartygen är 250-285 miljoner euro . Skulderna är cirka 94 miljoner euro.
Eckerös anbud värderar Eckerös samtliga utomstående aktier till cirka 131 miljoner euro. Birkas aktieägare måste självständigt fatta beslut om att godkänna anbudet utgående från Eckerös anbudshandlingoch Birkastyrelsens utlåtande.
På grund av korsägandet mellan de två rederierna är flera styrelsemedlemmar i Eckerös och Birkas styrelser samma personer. Därför är det bara de tre ledamöter som inte har bindningar till anbudsgivaren som berett Birkas utlåtande till Eckerö, styrelseordförande Daniel Widman samt ledamöterna Erik Wiljanen och Sture Carlson.


Röstade mot
För att styrelsen skulle bli beslutför deltog också Eckerös styrelseordförande Jukka Suominen och vd Björn Blomqvist i mötet där Birkastyrelsen tog ställning till utlåtandet till Eckerö. Suominen och Blomqvist röstade emot. Omröstningen slutade alltså 3-2. Suominen och Blomqvist reserverade sig till protokollet.
Marika Palmqvist och Hans Mansén, som representerar familjen Mansén som är storägare i båda rederierna, sitter i båda rederiernas styrelser och deltog därför inte i styrelsemötet.
Bilden, som togs på Birkas stämma i april i fjol, visar styrelseordförande Daniel Widman (längst till vänster); vd Anders Ingves och stämmoordföranden Kenneth Neovius.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax