DELA

Birka-ägare väntar med kommentarer

– Intressant.
Det säger Vårdöbon Leif Granlid, en av de större privata ägarna i Birka Line,om Eckerökoncernens köpeanbud.
Leif Granlid äger drygt 120.000 aktier eller drygt 1,3 procent i Birka Line och här därmed till de tio största ägarna i rederiet.
Han hörde nyheten om köpeanbudet i går morse och har inte satt sig in i det desto mer.
– Jag har inga kommentarer men det låter intressant. Det händer något nytt, säger han.
En annan stor Birka-ägare är Bengt Wiljanen. Hans bolag Bewe Commerce äger 2,7 procent av aktierna och ligger därmed på en fjärde plats i tio-i-topp-listan. Dessutom äger han personligen och via andra bolag ett antal aktier.
Inte heller han har några kommentarer till köpeanbudet.
– Jag fick anbudet på mitt bord alldeles nyss. Inte kan jag säga någonting om det innan jag satt mig in i det, säger han.


Positiv
Försäkringsbolaget Ålands ömsesidiga var tidigare den näststörsta ägaren i Birka Line men sålde sitt innehav för drygt ett år sedan. Bolagets vd Göran Lindholm talade före aktieförsäljningen för att majoriteten av styrelsen för Birka Line skulle bestå av personer som inte var direkt relaterade till Eckerökoncernen. De tankegångarna fick han dock inte stöd för i nomineringskommittén och försäkringsbolaget valde därför att sälja sina aktier i Birka Line eftersom man såg risker med korsbestämmandet.
– Det kan leda till att det ena bolaget prioriteras framom det andra och att man inte vet vems intressen man driver, säger Lindholm.
Han ser positivt på den planerade affären mellan rederierna.
– Den blir bra för båda bolagen och därmed för samhället. Dessutom finns det en industriell logik i ett samgående, man kan till exempel slå ihop säljorganisationen, säger Göran Lindholm. (hf)