DELA

Birger Jarl kan fortsätta trafikera

Rekonstruktionen av Rederi Allandia, som trafikerar på Mariehamn med Birger Jarl, ser ut att lyckas. Stockholms tingsrätt accepterade i går det förslag som advokat Lennart Olsson, lade fram.
Tax-free-leverantörerna, ME-group och Inflight, accepterade inte ackordet men en tillräcklig majoritet av borgenärerna sade ja. Det betyder att arbetet kan gå vidare och trafiken fortsätta.
Redan innan ärendet kom upp i tingsrätten i går hade rekonstruktören Lennart Olsson försäkrat sig om att det fanns en majoritet för ett ackord som ger borgenärerna 50 procent av deras fordringar på bolaget.
– Det krävs 60 procent både av rösterna och av den summa det handlar om och det hade vi, säger han till Nya Åland.
Tingsrätten accepterade den lista med förhandsröster som Olsson lade fram och dessutom sällade sig ett antal borgenärer som stödde förslaget till ja-röstarna på själva sammanträdet.
– Ingen av de ganska många som var på plats protesterade mot ackordsförslaget, säger han.
Enligt Olsson består de stora fordringarna på bolaget av utestående löner och semesterersättningar och därför låg det också i statens intresse att få rekonstruktionen accepterad.
– En konkurs där anställda skulle mista sina jobb skulle kosta staten mycket mera. Nu får man i stället hälften av de fordringar man har på bolaget, konstaterar han.
Läs mer i papperstidningen!

Jan Kronholm