DELA

Birger Jarl blev k-märkt

Sjöhistoriska museet i Sverige har k-märkt åtta fartyg med kulturhistoriska värden. Ett av dem är passagerarfartyget Birger Jarl som trafikerar mellan Stockholm och Mariehamn. Hon byggdes 1953 och har genom åren haft flera olika ägare och kört mellan olika hamnar.
Övriga fartyg som nu k-märkts är ångbogserbåten Sven, ångisbrytaren Bore, bogserbåten Örnen, fd lotsbåten Heimdal, fd passagerarfartyget, senare marinens stabsfartyg Marieholm, passagerarångfartyget Norrskär samt fiskefartyget Svanen West.
På fredag under Skärgårdsmässan i Stockholm delas plaketter ut till ägarna. Totalt finns drygt hundra k-märkta fartyg i Sverige. (mt)