DELA

BirdLife rasar mot Ålands vårfågeljakt

– Trots att ejderstammen under de senaste tio åren har minskat med ungefär hälften har man på Åland tagit initiativ till att återinföra vårjakt, konstaterar fågelskyddsorganisationen BirdLife.
Organisationen förespråkar ett totalt jaktförbud på våren i hela Finland.
BirdLife riktar skarp kritik mot två europeiska länder, Finland och Malta. Organisationen påpekar att man här och på Malta bedriver en jakt som strider mot de kriterier som är allmänt vedertagna för att skapa en hållbar utveckling för Europas fågelresurser.
Det handlar om vårjakten som BirdLife har tagit ställning mot med motiveringen att jakten riktar sig mot fullvuxna fåglar som inleder parningstiden. Dessutom anser organisationen att jakten i sig är störande för naturen som just under den aktuella perioden är som allra känsligast.

Har minskat
BirdLife lyfter fram Åland i ett pressmeddelande.
– Trots att ejderstammen under de senaste tio åren har minskat med ungefär hälften har man på Åland tagit initiativ till att återinföra vårjakt på just ejder.
Organisationen är också kritisk mot att man tillåter alfågeljakt inom vissa delar av Finlands skärgård.
– Den alfågelstam som övervintrar i Östersjön har under tio år minskat med mer än hälften.

Strider mot
– Finland är som ett nordligt land extra beroende av fågelskyddsåtgärderna i övriga länder. Vi borde därför föregå med gott exempel och tillämpa de kriterier som är allmänt godkända för en hållbar utveckling, säger BirdLife Finlands vd Matti Riihimäki.
– Fågeljakt borde enbart ske på hösten då jakten främst riktar sig mot unga fåglar som ändå har en hög dödlighet.
EG-domstolen slog i höstas fast att den vårjakt som bedrivs på Malta strider mot EU:s lagstiftning. Dessutom har protestlistor med hundratals namn mot vårjakten överlämnats till den lilla nationen i Medelhavet.

Minskat kraftigt
BirdLife skriver att Malta, trots EG-domstolens beslut, har beslutat att tillåta den traditionella vårjakten på turturduva och vaktel. Båda arterna har minskat kraftigt i Europa.
– I samband med jakten på Malta skjuts också fridlysta fåglar. 80 procent av de över 100 fåglar som har ringmärkts i Finland och hittats på Malta har varit skjutna, skriver BirdLife.
– Av dem var 31 fiskgjusar och 9 skräntärnor.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax