DELA

Biointeriör följer inte k-märkningen

Stolarna avviker från de gamla och taket har målats mörkt.
Det gör att biosalongen till stora delar har förlorat sitt kulturhistoriska värde, skriver stadsarkitekten i ett utlåtande om Bio Savoys restaurering.

Stadsarkitekt Sirkka Wegelius och landskapets överantikvarie Elisabeth Palamarz har tillsammans tittat närmare på Bio Savoys interiör. I ett utlåtande till byggnadsinspektionen ger de entréhallen, biljettluckan och kaféterian godkänt. Utrymmena har restaurerats i linje med stadsplanebestämmelserna.
– Där har byggherren Patrik Landell försökt spara och bevara som mycket som möjligt, säger Sirkka Wegelius.

Fel färg
Däremot kritiseras renoveringen av biografsalongen på två punkter. Den första gäller färgsättningen som har ändrats från ljus och diskret till klarröd och blåsvart, den andra gäller de gamla biografstolarna som man bedömer att inte passar in för villkoren.
Mariehamns stad och landskapet har tidigare reserverat 100.000 euro vardera som stöd till ägaren av Bio Savoy. Hälften av pengarna betalades ut i samband med k-märkningen. Enligt Sirkka Wegelius är det oklart vad som händer med resten av stödet. Först måste det klarläggas att restaureringen har följt villkoren och k-märkningen.

Läs hela artikeln i dagens Nya Åland!


Annika Kullman