DELA

Biodiesel ett problem – men inte på Åland

Biodiesel har ställt till med problem för båtfolket i både Sverige och i riket. Skillnader mellan bränslena är dock stora och problem kan undvikas med regelbunden service.
Båten läggs upp till vintern med diesel kvar i tanken. När ägarna ska ta båten i bruk på våren flyter en trög smet i bränsletanken.
– Sådana fall har jag varit med om, men då har båtarna tankats i Sverige och körts över hit, säger Bengt Mattsson på småbåtsvarvet Nord Marin i Mariehamn.
Lagen kräver att minst sex procent av energin i trafikbränslen ska utgöras av biokomponenter. Enligt EU-kravet för dieselbränslen EN590 får dieseln innehålla upp till sju procent biodiesel utan att något behöver anges vid pumpen. Kunder riskerar att tanka biodiesel i sina fordon utan att veta om det. Då kan det uppstå problem för båtägare, eftersom vissa biodieseltyper tenderar främja mikrobväxt i bränsletanken.


Åland skonat
Österbottens Tidning och Yle har skrivit om växt i bränsletankar, stockade bränslefilter och motorstopp i båtar och problemet misstänks vara FAME-biodiesel. På Åland verkar problemet inte existera, hit levereras minimala mängder biodiesel.
– Till en viss grad innehåller vår diesel biodiesel, säger Daniel Rundberg vid St1 i Mariehamn.
En rundringning till båtbutikerna i Mariehamn visar inte heller någon ökad försäljning av reservdelar som biodiesel skulle orsaka.
Läs mer i papperstidningen!

Erik Ståhl