DELA

Billigare trafik med kortare färjpass och eventuell tunnel

I dag presenterades landskapsregeringens förslag på hur skärgårdstrafiken ska effektiveras. Kortare färjrutter ska göra trafiken billigare på sikt. För den omdiskuterade Föglöförbindelsen finns nu tre förslag, varav två innebär tunnel.
Kortruttsmeddelandet för skärgårdstrafiken presenterades av trafikminister Veronica Thörnroos (C) och tf avdelningschef för trafikavdelningen Ian Bergström.
Meddelandet handlar om just kortare rutter, färjtrafiken ska minskas genom utbyggnad av vägnätet med broar och vägbankar. Färjfästen ska flyttas eller tas bort. Förslagen är uppbyggda så att varje del kan byggas för sig, men passar ändå in i helheten till slut.
– Det nya är helhetsgreppet, säger minister Thörnroos. Vi kan påbörja och driva olika projekt som sedan faller i fas med varandra som pusselbitar.
Nytt är också att man funderar på privat finansiering eller att köpa in ett färdigt projekt.

Viktigt med Föglö
Föglöförbindelsen är en viktig del i helheten eftersom den lösningen sedan kan påverka hur förbindelsen vidare till skärgården löses. Nu har man åter tagit med två alternativ som valdes bort. Det omdiskuterade södra Föglötunnelalternativet mellan Lemlands Bodkaröjen och Föglö Bråttö är inte längre det prioriterade alternativet. Nu vill man även se på det norra tunnelalternativet mellan Björkö utanför Svinö och Föglö Långholm. Dessutom finns även ett alternativ med ett färjpass.

Schablonpriser
Uträkningarna och tidsplanen är schablonmässiga. Om man tar det billigaste alternativet för varje del och det dyraste hamns man på 120-180 miljoner euro. Ian Bergström tror att om man kan genomföra allt i den takt man vill kan hela trafiken vara utbyggd på tjugo år.
– Men det här är bara en skrivbordsprodukt. det kan komma överraskningar när vi ger oss ut i verkligheten.
Lagtinget ska nu behandla meddelandet. Minister Thörnroos hoppas på bred majoritet i lagtinget eftersom projekten kommer att dra ut på tiden över flera mandatperioder.
Läs mer i måndagens Nya Åland.

Nina Smeds
nina.smeds@nyan.ax