DELA

Billigare sända ”mommobrev”

Från och med mars nästa år blir det billigare att skicka brev eller kort med frimärke på – så kallade ”mommobrev”. I ett nytt beslut från EU-domstolen befrias nämligen den här typen av postförsändelser – som kallas för samhällsomfattande tjänster – från moms.
Inom EU är varje land ålagt att dela ut post fem dagar i veckan och enligt EU-direktiv ska samhällstjänster vara momsbefriade. Enskilda brev som man köper frimärken för klassas som samhällstjänst medan till exempel avtal om att portot är betalt för många försändelser inte klassas som samhällstjänst.
– Så både vi och posten på fastlandet, Itella, tar bort momsen på ”mommobreven”. Portot sjunker alltså lite, förtydligar Posten Ålands vd Henrik Lundberg.
”Mommobrevens” andel av postens verksamhet är i dag så liten att effekten av skattebortfallet knappast blir mätbar för verksamheten. (ao)