DELA

Biljettpriser höjs med 28 procent

Biljettavgifterna på landskapsregeringens färjor höjs i medeltal med 28 procent nästa år.
– Det ekonomiska läget gör att jag inte ser någon annan utväg, säger trafikminister Veronica Thörnroos (C).
Landskapsregeringen tog beslutet vid plenum i går. Höjningen gäller både enskilda avgifter och årskort.
Några exempel:
 Årskort för person- och paketbil höjs från 100 euro till 128 euro.
 Skärgårdsbornas årskort höjs från 35 till 45 euro.
 Att ta en bil från Svinö till Degerby kostar i dag 10 euro under lågsäsong. Den avgiften höjs med 3 euro.

Hårda sparkrav
Trafikavdelningen är en av de avdelningar som drabbas hårdast av inbesparingarna nästa år. Veronica Thörnroos har tidigare liknat situationen vid ett moment 22. Höga underhållskostnader och löner påverkar turlistorna vilket i sin tur gör att fler väljer att flytta från skärgårdskommunerna.
Att höja avgifterna är ett sätt att öka inkomsterna. Det handlar om ett antal 100.000 euro 2010, Thörnroos hade inte de exakta siffrorna tillgängliga i går. Men man kommer också att se över bemanningen och den tekniska driften.
– Om vi ska kunna garantera en trygg skärgårdstrafik måste vi göra något åt driftsutgifterna, säger Veronica Thörnroos.

Utreder passageraravgifter
I budgetförslaget för 2010 skriver landskapsregeringen att man kommer att utreda passageraravgifter inom sjötrafiken.
– Om det är möjligt och om lagtinget godkänner det ska vi genomföra det redan nästa år, säger Thörnroos.
Vid gårdagens plenum förlängdes turlistorna för 2009 till den sista januari 2010. Orsaken är att trafikavdelningen inte haft personella resurser att arbeta med de nya tidtabellerna.
– Vi kommer att fokusera på turlistorna de kommande dagarna, säger Veronica Thörnroos.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax