DELA

Bilhandlare välkomnar den nya bilskatten

Äntligen ett besked om bilskatten!
De åländska bilhandlarna välkomnar omläggningen av inköpsskatten på nya bilar och hoppas nu på en vändning av nybilsförsäljningen som minskat flera år i rad.
Från årskiftet sjunker priserna på nya bilar med utsläpp under 180 gram av växthusgasen koldioxid per kilometer. Det är vad regeringen Vanhanens länge emotsedda reform av bilskatten innebär i praktiken. Ju lägre koldioxidutsläpp, ju lägre bilskatt, är formeln.
– Förhoppningarna är höga, jag tror vändningen vi väntat på så länge kommer nu, säger Tor-Rolf ”Tolle” Karlsson vid Bifa. Han är också ordförande i åländska bilhandlarnas organisation, BMO.


Flera tusen billigare
Prissänkningen för vissa bilmodeller, särskilt för dieselbilarna, kan bli flera tusen euro. Bilimportörerna lovar nu också att hela skattesänkningen skall komma konsumenterna till godo.
– Dom som gett ut de nya priserna hittills visar att hela sänkningen kommer bilköparna till godo, man kan inte tänka sig något annat. Vad det blir i framtiden är en annan sak, så är det alltid, säger Tolle Karlsson.
Biltillverkarna får förhållandevis dåligt betalt för sina bilar i Finland, eftersom man på grund av den höga bilskatten tvingats pressa priserna så att bilarna inte blir alltför dyra för konsumenten.


Genombrott för diesel
År 2010 läggs också den årliga fordonsskatten om så att den styrs av koldioxidutsläppen. Tanken är att bilköparna skall styras till miljövänligare bilar och allmänt väntas nu ett genombrott för de mer miljövänliga dieselmotorerna som haft en svag försäljning i landet, och särskilt på Åland.
– Det tror jag vänder nu, särskilt som fordonsskatten ändras 2010, med lägre skatt för mindre utsläpp, och det sägs att den nuvarande dieselskatten slopas då också.
I Mellaneuropa är cirka 70 procent av nya personbilar försedda med dieselmotor.
– I Norge når man också 60-70 procent dieselbilar och de ökar stadigt i Sverige.


Varit vakuum
Vid Bilcenter är också Mikael Björkvall positiv till den föreslagna skatteomläggningen.
– Det är bra att ett beslut tagits, vi har haft en känsla av ett lätt vakuum, att något borde hända. Man hoppas det blir en ökad nybilsförsäljning med fokus på mer miljövänliga bilar.


Egen miljödrive
Håwe-bil har hittills i år sålt sju exemplar av den lilla bensindrivna bilen Peugeot 107, med ett koldioxidutsläpp på 109 gr/km.
– Vi ordnade en egen drive för en miljövänlig bil och fick ett bra pris av importören. Det slog väl ut, säger Niclas Fagerlund
Men med omläggningen av skatten blir det nu allmänt förmånligare att släppa ut mindre med växthusgaser.
– Det är bara positivt, jag tror importen av bilar utifrån minskar när vi äntligen får lite humanare priser. Och det är bra att styra till miljövänligare bilar. Dieselbilarna är de stora vinnarna plus de små bensindrivna.
Niclas Fagerlund tror att importörerna nu i högre grad tar in de bilar som har lägre utsläpp.


Fortsatt minskning
Försäljningen av nya bilar minskar än så länge, det visar motorfordonsbyråns statistik. Minskningen hittills i år är 9,5 procent.
– Vi har de senaste fem åren tappat 18 procent av nybilsförsäljningen. Det är också stor konkurrens med importen. På fastlandet utgör importen åtta procent, här importeras det lika många bilar som vi säljer nya, säger Tolle Karlsson.


Import minskar
Importbilarna till Åland har gjort att miljöbelastningen från biltrafiken ökat. Det är inte några miljöbilar som importeras, ofta är de stora bilar, ofta är de motorstarka bilar.
– Det är också många dåliga bilar, dåligt utrustade och rostiga, som importeras. Det finns exempel på flera bilar som inte fått köra från besiktningskontoret, så dåliga har de varit, menar Tolle Karlsson.
Han tror att den privata bilimporten minskar nu med omläggningen av bilskatten.

ULF WEMAN

ulf.weman@nyan.ax