DELA

Bildar bolag för att få äga strandtomt

Makarna Carita och Robin Weiss håller på och bildar ett aktiebolag för att få jordförvärvstillstånd för tomten i Järsö som de köpte i november i fjol.
Styrelsesuppleant är ÅAB:s vd Peter Wiklöf.
Makarna Weiss bolag, som alltså är under bildning, heter Bostadsaktiebolaget Bergö i Lemland. Bolaget anhåller om förhandsbesked för jordförvärvet i brådskande ordning med hjälp av advokat Daniel Widman på Advokatbyrå Widman & Hannes Snellman. Widman hänvisar till landskapsregeringens tidigare praxis när det gäller förhandsbesked om jordförvärvstillstånd för bostadsaktiebolag.
Carita Weiss, som har både finländskt och svenskt medborgarskap, tog över som vd på Crosskey Banking Solutions efter Peter Wiklöf i april 2008. I november i fjol köpte hon och hennes make Robin Weiss strandtomten i Lemland Järsö av Fastighets ab Bergö. Carita Weiss skrev sig på Åland i december i fjol och Robin Weiss i februari 2009.


Nej och ja
Till en början gav kommunstyrelsen i Lemland inte förord för jordförvärvstillståndet, men efter att makarna Weiss lämnat in kompletteringar gav både kommunstyrelsen och -fullmäktige förord. Motiveringen var att tomten ligger på byggnadsplanerat område.
Trots det nekade landskapsregeringen makarna jordförvärvstillstånd eftersom de bott på Åland för kort tid för att få äga en strandtomt.
Carita Weiss besvärade sig till Högsta förvaltningsdomstolen mot landskapsregeringens beslut, men domstolens beslutet lär dröja.


Wiklöf suppleant
Därför prövar man nu aktiebolagsvägen.
I ansökan om förhandsbesked skriver Widman att bostadsaktiebolagets syfte är att äga och besitta tomten och de byggnader som ska byggas – enligt planen ett hus med två bostäder, ett biltak, två ekonomibyggnader och en strandbastu.
Aktieägare i bolaget är till en början Carita och Robin Weiss. Styrelsen består av Conny Friman, ordförande och ordinarie styrelseledamot, samt Peter Wiklöf, styrelsesuppleant. Båda har åländsk hembygdsrätt och bor på Åland. Conny Friman tog över som ekonomidirektör för Chipskoncernen efter Anders Å Karlsson förra månaden.


Svar i sinom tid
Ansökan registrerades hos landskapsregeringen i går och kansliminister Roger Eriksson (Lib) har förstås inte hunnit se den och ännu mindre ta ställning till den.
– Ansökan kommer naturligtvis upp till behandling och svaret ges inom den stipulerade tiden tre månader.
Var det väntat att ansökan skulle komma i aktiebolagsform efter det tidigare avslaget?
– Det är ett stort intresse för jordförvärvsfrågor och det är bra.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax