DELA

Bidragspengar blev bordlagda

MARIEHAMN. Stadsstyrelsen har bordlagt anhållan om bidrag till stiftelsen Sjökvarteret och till Kobba klintars vänner.
Först skall styrelsen klubba förslaget till stadsbudget för 2012, säger ordföranden Johan Ehn (M).
Sjökvarteret anhåller om 40.000 euro i driftsunderstöd och 25.000 för investeringar. Stadsdirektören Edgar Vickströms förslag är att ge ett bidrag på totalt 40.000 som stiftelsen fritt får fördela mellan investeringar och drift.
Föreningen Kobba klintars vänner anhåller om 30.000 i bidrag för att rekonstruera båken på Kobba klintar, och att staden blir garant för ett lån på 30.000 euro. Stadsdirektören föreslår att bidragsanhållan avslås och att föreningen återkommer med en borgensanhållan med konkreta lånevillkor.
Staden säger upp cirkulationsavtalet med Ålands fredsförening-Emmaus. Avtalet ingicks innan Mariehamn blev medlem i Mise.
Stadsdirektörens förslag var att säga upp avtalet som kostar staden 7.200 per år och det stöddes av en majoritet. Socialdemokraterna röstade för att behålla avtalet. Hannelie Vaitilo (Lib) lade ner sin röst. (pd)