DELA

Bidra till katastrofens Japan

De åländska filialerna för Röda korset och Rädda barnen inleder nu insamlingar för att hjälpa katastrofens offer i Japan. Också behövande i Libyen får hjälp.

Jordbävningen som åtföljdes av en tsunami i Japan har orsakat oerhörd förödelse. Nu har Finlands Röda kors startat en katastrofinsamling där pengarna dels går till Japan, dels till krisdrabbade i Libyen. Man följer också händelserna på Elfenbenskusten och det möjliga hjälpbehovet i landet.

Utöver bössinsamlingar, som pågår fram till söndag 20 mars, går det att betala in pengar på följande kontonummer:
Ålandsbanken 660100-2124956, Nordea 203220-106421, Andelsbanken 557804-55009796. Märk inbetalningen med ”Röda Korsets katastroffond”. Den som vill rikta sitt bidrag till ett särskilt ändamål kan i meddelandefältet skriva ”Japan” och ”Libyen”.

Rädda barnen är oroade för dem som tvingats lämna sina hem på Japands nordöstra kurs, i synnerhet är man orolig för barnens väl. Den som vill stöda Rädda barnens katastrofarbete ger ett bidrag till Ålandsbanken 660100-1024355, Nordea 229618-140367 eller Andelsbanken 557804-533627.

Malin Tillström

malin.tillstrom@nyan.ax