DELA

Biblioteksbygge blir dyrare

JOMALA. 380.000 euro. Det är det nya, och betydligt högre, priset för om och tillbyggnaden av biblioteket i Vikingaåsens skola.
Enligt de ursprungliga planerna skulle om- och tillbyggnaden av Jomalas bibliotek kosta 240.000 euro, men nu ser prislappen ut att växa med 140.000 euro.
I måndags beslutade kommunstyrelsen att föreslå för fullmäktige att projektet ska få kosta 380.000 euro. För kommunen blir det en kostnad på drygt 200.000, resten räknar man med att finansiera med landskapsandelar.
Kommunstyrelsen konstaterar att det tidigare kostnadstaket på 240.000 euro inte kan vara kvar om man inte förändrar projektets helhet. Bara byggentreprenaden uppgår till 290.000 euro.
Ombyggnaden omfattar 68 kvadratmeter av bibliotekets nuvarande utrymmen och tillbyggnaden omfattar 100 kvm.
Kommittén bakom projektet betonar att syftet med om- och tillbyggnaden är att, förutom att ge kommuninvånarna ett fint bibliotek, skapa en arbetarskyddsmässigt godkänd arbetsplats.

ANDERS SIMS

anders.sims@nyan.ax