DELA

Betydligt färre rattfulla åker fast

Allt färre rattfulla åker fast. Enligt färsk statistik har bara cirka 30 personer åkt fast för rattfylleri sedan årets start. Men enligt polisen är det inte färre rattfulla på våra vägar.
Istället beror det på minskade resurser.
Kommissarie Nina Rasmus är förundersökningsledare för trafikrelaterade brott som rattfylleri. Enligt henne är de 30 fall av rattfylleri som kommit till polisens kännedom ett mycket lågt tal.
– Antalet rattonyktra är avsevärt lägre än tidigare år, säger Nina Rasmus.
Men hon betonar att det inte är färre rattfyllerister på vägarna.
– En stor orsak är att antalet kontroller har minskat. Jag tror inte att medborgarna har slutat dricka. Och också om vi skulle ha mycket kontroller skulle vi inte få fast alla. Det finns alltid ett mörkertal, säger Nina Rasmus.

Grova ökar
Av årets 30 rattfyllor är cirka hälften rubricerade som grova. Och enligt Nina Rasmus finns det en tendens att de riktigt höga promillehalterna ökar.
– De grova värdena är ofta mycket höga, det är inte bara 1,2 promille utan också ofta 2,0 promille det handlar om, säger Nina Rasmus och lägger till att det är allt vanligare att kvinnor åker fast i blåskontrollerna.
Läs mer i papperstidningen!

John Granlund