DELA

Betydligt färre köpte ny bil ifjol

För bilindustrin var 2009 ett år av ekonomisk kris, avskedad personal och nedläggningshotade fabriker.
Även på Åland minskade antalet nyregistrerade fordon med nästan 40 procent, men redan i år verkar trenden svänga.
– Vi hade nog räknat med en nedgång, både vi försäljare och importörer, säger Anders Boström, ordförande för Motorbranschens förening på Åland (MBO).
Finanskrisen är givetvis en av orsakerna till att nybilsregistereing, både person- och paketbilar, minskade med 38,9 procent på Åland 2009. Siffrorna följer samma utveckling som i riket.
– Men man måste även sätta det i perspektiv till att året före, 2008, steg bilförsäljningen med 30 procent eftersom bilskatten sänktes, säger Anders Boström.

Bättre i år
För år 2010 ser det dock ljusare ut. Jämfört med samma period förra året ligger 20 procent fler bilar i beställningsorder rapporterar importörerna.
– Det märks en förbättring i konjunkturen och undersökningar som gjorts visar på ökad optimism för just bilköp i hushållen, säger Anders Boström.
Slår bilindustrins kris igenom till de åländska bilhandlarna?
– Visst har lönsamheten försämrats under 2009, jämfört med 2008. Men det gäller att ha flera ben att stå på, nybil, begagnat, service och så vidare.
Följer ålänningarna samma trender som andra när det gäller bilköp?
– Det märks att fokus ligger mer på bränsleeffektivare bilar. Men Åland är ju unikt genom sin väldigt gamla bilpark. Här finns många bilar som är äldre än 1992 och således saknar katalysator. Landskapet skulle absolut behöva börja med skrotningspremie igen, det skulle behövas både ur miljö-, säkerhets- och samhällsekonomiskt synvinkel, säger Anders Boström.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax