DELA

Betydligt färre jobb och fler arbetslösa

Antalet lediga platser har minskat kraftigt jämfört med i fjol.
Samtidigt visar Åsubs statistik att arbetslösheten ökar.
– Antalet lediga platser var i november 106 stycken, och det är hela 45 platser färre än jämfört med situationen ett år tidigare, skriver Åsub (Ålands statistik och utredningsbyrå) i ett pressmeddelande.
– De lediga platserna i förhållande till antalet öppet arbetslösa var ca 22,1 procent i november i år, vilket är 15,1 procentenheter mindre än november ifjol.
Totalt hade 945 personer sökt arbete i slutet av november och det är en ökning med 117 personer jämfört med 2011. Under november tillsattes 137 lediga platser, vilket är 8 platser färre än under november 2011.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen