DELA

Betodlare muttrar över kö-systemet

I dag börjar Landsbygdsverket i Helsingfors ta emot ansökningar om stöd av de sockerbetsodlare, som vill sluta odla eller som vill odla mindre mängder nästa år. Enligt den information som odlarna fått behandlas ansökningarna i den ordning de kommer in till verket.
Stödet är avsett för sockerbetsodlare som frivilligt avstår från hela sin produktionskvot eller från en del av den.
Ansökningstiden för stödet inleds i dag och pågår en månad till den 30 november. Men enligt de uppgifter som odlarna fått behandlas ansökningarna i den ordning de kommer in till Landsbygdsverket, det vill säga enligt principen ”först till kvarn får först mala”.
Ansökningar som anlänt per post under en och samma dag anses ha mottagits klockan 8 på ankomstdagen och är därmed i jämbördig ställning sinsemellan, står det i ansökningshandlingarna. De som velat vara ute i bästa tänkbara tid skulle ha postat sina ansökningar i går och sett till att kuverten stämplats med gårdagens datum, den 29 oktober. De ansökningarna anses ha kommit till verket i dag kl 8 och ligger därmed bra till i kön.
Det har dock inte lönat sig att skicka in sin ansökan i mycket god tid eftersom ”ansökningar som inkommit till Landsbygdsverket före ansökningstidens början avslås”.


Muttrades lite
Föreningen Ålands betodlare hade möte i onsdags och fick information om det aktuella läget.
– Det muttrades väl en del över turordningssystemet. Det ansågs väl allmänt att man bör behandla alla odlare lika, så länge de lämnar in sin ansökan inom utsatt tid, säger Tom Jansson som är ordförande för Ålands betodlare.
Det stöd som sockerbetsodlarna föreslås få som en engångssumma är 237,5 euro per ton rent socker – förutsatt att de pengar som anslagits räcker till. Dessutom kan odlarna få del av ett omstruktureringsstöd som fördelas mellan sockerfabriken, odlarna och maskinentreprenörerna där de två sistnämndas andel av stödet är 10 procent eller cirka 21 euro per ton. Det är dock ännu inte känt exakt vilken odlarnas andel av detta stöd blir.
Stödet för att avstå från sockerproduktion beviljas i Finland för högst 10 procent av Sucros produktionskvot för socker eller högst 9.000 ton sockerkvoter.
Åland har ett 70-tal betodlare som odlar sockerbetor på 540 hektar. Om man räknar att en hektar ger 40 ton betor som i sin tur ger 5-6 ton socker har Åland en total sockerkvot på cirka 3000 ton. Om samtliga skulle ge upp all sin odling och få det stöd som utlovats skulle det betyda drygt 710.000 euro för de åländska betodlarna.


Inga rekommendationer
Tom Jansson säger att man inte gav några rekommendationer till odlarna vid informationsmötet.
– Var och en handlar efter eget huvud och jag vet inte hur många av de åländska odlarna som vill ge upp en del av sina kvoter, säger Jansson.
Han själv kommer förmodligen inte att ansöka om något stöd för att minska sin sockerbetsodling.
– Om vi slutar nu är det ett besked till industrin att det är fritt fram att stänga, säger han.

HELENA FORSGÅRD