DELA

Betalningar via telefonen framtiden för Crosskey

IT-företaget Crosskey i Mariehamn tror på mobila betalningssystem.
Frågan är om bankkunderna känner sig säkra med pengarna i telefonen.
Crosskey utvecklar sedan en tid programvara för betalningar via mobiltelefoner. Man har en tes om att plånboken och plastkortet snart kommer att försvinna och ersättas av betalningar med mobiltelefoner.
– Plånboken har funnits i 200 år, och kredit- och betalkorten i kanske 40 år. Vi tror att det här kan ersättas av programvara i mobilen, säger Björn Tennström, försäljningschef på Crosskey.
I praktiken skulle kunderna kunna hålla fram mobilen till en läsare i butiken och godkänna att ett inköp dras från kontot direkt. Den som vill kan också få senare bekräftelser, till exempel via sms eller e-post, på att transaktionen genomförts.

Många osäkra
Crosskey har undersökt betalningsvanorna hos 2.000 svenskar och finländare. De flesta har mer än ett betalkort som används hela tiden, framför allt till att lyfta kontanter ur automater och inköp i butiker. Köp via internet blir hela tiden vanligare.
Men undersökningen visar också att fyra av tio känner sig osäkra med elektroniska betalningar. Crosskeys recept för den nya tekniken är att skapa trygghet genom direkt kontroll över transaktioner. När betalning sker ska det synas och godkännas direkt i mobiltelefonen.
– Kan vi skapa den totala tryggheten kring sådana här betalningsmedel kommer det att ta alldeles ny fart, är Björn Tennström säker på.
Den stora majoriteten i undersökningen har svarat ”vet ej” på frågan om man skulle vilja använda mobil betalning. En fjärdedel av svenskarna och 36 procent av finländarna ser å andra sidan inga problem med elektroniska betalningar.
– Det är möjligt att det handlar om en generationsfråga, eftersom antalet som vill använda e-betalningar hela tiden ökar, säger Björn Tennström.
Läs mer i papperstidningen!

Erik Hallstensson