DELA

Betalade inte datorn – slipper straff

Mannen köpte sin dator på avbetalning, men betalade inte enligt avbetalningsplanen. Trots detta förkastades åtalet om bedrägeri i Ålands tingsrätt.
Orsaken är att mannen hade för avsikt att betala datorn då han köpte den.
I mars 2013 köpte en man en dator i en butik i Mariehamn. Datorn kostade 649 euro och summan skulle betalas enligt en avbetalningsplan.
Under sommaren 2013 och våren 2014 gjorde mannen två avbetalningar på 100 euro vardera.
Detta, utöver det faktum att mannen sålde datorn vidare trots att den enligt fakturan som mannen undertecknat, ägdes av butiken tills den var helt betald, ledde till åtal för bedrägeri i Ålands tingsrätt.
Åtalet förkastades dock.
För att bli åtalad för bedrägeri måste den åtalade med uppsåt ha vilselett någon annan och tingsrätten finner det inte styrkt att mannen har haft som avsikt att vilseleda personalen på butiken.
Då åtalet har förkastats ersätter staten mannen med sammanlagt 471,20 euro för rättegångskostnader.
Mannen åläggs ersätta butiken med 449 euro, som tillsammans med den tidigare betalda summan blir datorns hela värde.
Läs mer i papperstidningen!

Karin Erlandsson