DELA

Besviken över ogjord analys

Finansminister Mats Perämaa (Lib) är besviken över att de åländska önskemålen om en djupare ekonomisk analys av ändrade momsregler klingade för döva öron i Helsingfors.
– Uppenbarligen ansåg regeringen inte att våra argument mot en ändrad momslagstiftning var tillräckligt starka. Jag tror fortfarande inte att man har gjort en fullödig ekonomisk analys om totaleffekterna av lagändringen.
Han säger att landskapsregeringen fortsättningsvis anser att regeringen enbart har räknat på eventuella momsintäkter och tilläggskostnader för mera personal vid tullen, men man har inte vägt in förlusten av ett 50-tal arbetsplatser på Åland.
Inte heller har regeringen enligt honom räknat med att de finländska bolag som i dag har sin verksamhet på Åland och nyttjar posttjänsterna kanske flyttar från Finland till Estland eller Polen där arbetskraften är billigare.
– Staten tappar både samfundsskatter och inkomstskatter.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre