DELA

Besvär över bygglov för båthus

Ett båthusärende rör upp känslorna i Hammarland. Nu besvärar sig kommunstyrelsen till Förvaltningsdomstolen över det bygglov som byggnadsnämnden beviljat.
Ansökan, som lämnats in av en person bosatt i kommunen, gäller bygglov för nybyggnad av ett båthus/sjöbod i Skarpnåtö by. Båthuset skulle enligt ansökan byggas på en befintlig brygga.
Byggnadstekniska nämnden fick ansökan på sitt bord. Snart konstaterades att byggnaden med sina 167 kvadratmeter (båthus på drygt 135 kvadratmeter samt nätbod och förråd på sammanlagt mer än 30 kvadratmeter) vida överstiger de av kommunen tidigare prövade och beviljade byggnadsloven vid strandlinjen.

Bordlagt två gånger
Ärendet bordlades den 8 mars för man skulle få tid att undersöka vilken praxis som gäller i andra kommuner. Vid nämndens möte den 12 april konstaterades att det inte finns några principer för byggandet av båthus i Jomala, Saltvik, Sund, Geta, Finström, Lumparland och Lemland. Prövning sker istället från fall till fall. Beroende på hur båthuset placeras i strandmiljön beviljas byggnadslov för storleken 60-100 kvadratmeter, även om undantag finns.
På förslag av ordföranden Anders Öström (C) bordlades ärendet ännu en gång för att de juridiska aspekterna av ett avslag eller förord skulle inhämtas från en advokat. Tre ledamöter anmälde avvikande åsikt för att de ansåg att ärendet kunde avgöras.
Läs mer i tisdagens Nya Åland!

Annika Kullman

annika.kullman@nyan.ax