DELA

Besvär mot upphandling av Norra linjen

Nordic Jetline Finland uppfyller inte de krav som landskapsregeringen ställt i anbudsförfrågan för driften av Norra linjen.
Det hävdar MSSF Skärgårdsfärjan Ab som lämnat in besvär mot beslutet att anta Nordic Jetlines anbud.
Kontraktet mellan landskapet och Nordic Jetline kan inte skrivas under denna vecka som planerat
Den 12 augusti fattade landskapsregeringen beslut om att anta Nordic Jetline Finlands anbud på att sköta driften av skärgårdstrafiken på Norra linjen mellan Hummelvik och Torsholma samt Åva och Osnäs. Nordic Jetlines erbjöd sig att sköta trafiken på fem år för 14,5 miljoner euro.
Företaget MSSF Skärgårdsfärjan Ab med hemadress i Stockholm lämnade också in anbud och har nu besvärat sig över beslutet.
Man menar att landskapsregeringen har fastställt krav på anbudsgivaren, men sedan inte sett till att kraven uppfylls.
Ett krav är att däcksbefälen ska ha minst tre års erfarenhet av åretrunt färjetrafik i områden med vinterförhållanden. Det anser MSSF Skärgårdsfärjan Ab att däcksbefälen på Nordic Jetline Finland inte har om man ser på anbudshandlingarna. Enligt lagen ska ett sådant bolag som inte uppfyller verksamhetskompetenskraven uteslutas ur förhandlingarna, skriver man.
Därför menar man att landskapsregeringen har fattat ett felaktigt beslut och ska utesluta Nordic Jetline Finland ur förhandlingarna och fatta nytt beslut i ärendet.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds