DELA

Besvär mot taxibeslut i Hammarland

Företaget Taxijouren i Hammarland besvärar sig mot kommunens upphandling om nästa års skolskjutsar.
– Villkoren för upphandlingen har varit otydliga, skriver företaget i rättelseyrkandet.
Enligt beslutet från Hammarlands skolnämnd är det Mariehamns taxi och Viking Line Buss som ska sköta de flesta skolskjutsarna i Hammarland nästa år. Företagen hade enligt nämnden lämnat in de förmånligaste anbuden.
Nu har Taxijouren Hammarland som var det tredje företaget som lämnade in anbud skickat in ett rättelseyrkande till nämnden. Företaget skriver genom sin jurist Marcus Måtar att villkoren för upphandlingen har varit otydliga vilket äventyrar likabehandlingen.
Man vänder sig också mot att nämnden tillåtit Mariehamns taxi att justera sitt pris under pågående upphandling och att de fått lämna anbud med bilar som tillåter max sex personer. Detta trots att det i upphandlingsdokumenten står att det ska finnas minst 10 sittplatser i bilarna.
Enligt P-O Friberg, som varit föredragande i upphandlingen i egenskap av skoldirektör vid Södra Ålands högstadiedistrikt, förkastades Taxijouren Hammarlands anbud eftersom företaget inte följde instruktionerna i upphandlingen.
Läs mer i papperstidningen!

Alfons Röblom