DELA

Besvär fördröjer hotellbygge i Möckelö

En hotellanläggning i stil med Havsvidden i Geta blir ”fas två” i entreprenören Jan-Erik Eklunds byggprojekt i Jomala Möckelö.
Men först skall Ålands förvaltningsdomstol behandla ett besvär från en granne som tycker att anläggningen kommer för nära en sommarstugetomt.
Eklund bereder som bäst väg för ett nytt bostadsområde i nordvästra Möckelö, med egnahemstomter, radhus och tre höghus som tillsammans skall rymma cirka 700 nya invånare.
Efter det vill han bygga ett ”semestercentra” söder om bostadsområdet.
Det blir inget stort hotell, säger Eklund. Han tänker sig en anläggning i stil med Havsvidden i Geta, med flera byggnader. Våningsytan skall vara högst 90 kvadratmeter och byggnader som placeras närmare än 80 meter från befintlig bebyggelse skall vara småskaliga.


Anmärkningar
Två stugägare som kan bli grannar till anläggningen vände sig 2009 till kommunen med invändningar mot att den föreslagna ändringen i delgeneralplanen skulle ge en ”grön zon” på bara 12-35 meter mellan deras fastigheter och det så kallade hotellområdet.
En av de två fastighetsägarna var missnöjd med kommunens svar på anmärkningarna och vände sig sedan till Ålands förvaltningsdomstol. Han begär att den delgeneralplan som kommunens fullmäktige godkände i oktober 2009 skall behandlas på nytt, och pekar på brister som tyder på att ärendet bereddes för snabbt.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom