DELA

Beslutsfattare tillbakavisar stugbykritik

När byggnadsnämnden såg fotografierna på sprängningarna i Bastö stugby och besökte platsen fanns det ingen tvekan, säger ordförande Dick Lindström.
– Det blev helt uppenbart att det inte hade gått rätt till.
I tisdagens Nya Åland kritiserade de svenska entreprenörerna Jan Wiksell och Björn Hoffborn, som båda företräder aktiebolaget Devotum som är delägare i Jancor Åland ab som äger Bastö stugby, byggnadsnämnden och byggnadsinspektören i Finström-Geta för ett alltför byråkratiskt förhållningssätt eftersom nämnden utfärdat åtgärdsförbud för vidare mark- och byggarbeten.
I dag tillbakavisar byggnadsnämndens ordförande Dick Lindström och byggnadsinspektör Kaj Granholm kritiken.

De börjar med påståendet att nämnden har dolda syften, att kommunen gjort allt för att hindra deras arbete och att det finns någon som är emot deras satsning på stugbyn.
– Det finns inte på kartan att vi skulle ägna oss åt konspirationer i vår myndighetsutövning. Vi har lagar och paragrafer som måste följas. Som myndighet politiserar nämnden inte.
Kaj Granholm berättar om den första kontakten som togs med honom från de nya köparnas sida när affären redan var slutförd.
– De berättade om sin avsikt att rusta upp området och det lät ju jättebra.
De nya ägarna ville börja med att bygga ett visningshus, ungefär dubbelt så stor som den befintliga stuga som revs, och fick bygglov för den.
– Men jag gjorde klart redan från början, i februari-mars i fjol, att detaljplanen för området var föråldrad och att en ny måste göras innan fler arbeten gjordes, säger han.
Också områdesarkitekt Ursula Koponen, som hördes av nämnden som sakkunnig, var av samma åsikt – en ny detaljplan krävdes. Den uppdaterade detaljplanen skulle ha reglerat rivning, byggnation, vatten- och avloppsdragningar och vägar. Men ingen ansökan lämnades in.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax