DELA

Beslutet om fritidschef till Åfd

Sista ordet är inte sagt om hur Jomalas nya fritidschef tillsattes.
Fritidsledaren Kaj Backas har lämnat in besvär till Ålands förvaltningsdomstol.
Nya Åland skrev i januari och februari om missnöje i Jomala med valet av ny fritidschef. Kommundirektör Carolina Sandells tjänstemannabeslut att anställa Margita Söderqvist kritiserades eftersom Söderqvist saknar den kompetens som efterlystes i platsannonsen samtidigt som fyra andra av de sökande förbigicks trots att de var behöriga.
En av de sökande, Jomalas fritidsledare Kaj Backas, besvärade sig mot beslutet. Då hans rättelseyrkan behandlades i kommunstyrelsen i februari slutade ärendet med en jämn omröstning, 4-4, där ordförandens röst avgjorde till Sandells fördel.
Backas valde då att gå vidare och nu är fritidschefsutnämningen en fråga för Ålands förvaltningsdomstol.
Ålands förvaltningsdomstol har nu bett Jomala om ett utlåtande över besväret.
Kommunstyrelsen behandlar frågan på sitt sammanträde på måndag.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen