DELA

Beslutet: hamnen bolagiseras

Stadsfullmäktige fattade i går beslut om att Västra hamnen ska bolagiseras. Men beslutet var inte enhälligt, Socialdemokraterna hade hellre sett en återremittering av ärendet.
Med rösterna 19 mot 7 röstades hamnbolagiseringen sent i går kväll igenom i stadsfullmäktige. Det var den socialdemokratiska gruppen som istället röstade för en återremittering, på ledamot Barbro Sundbacks förslag. Orsaken till det var att Socialdemokraterna anser att beslutsunderlaget är bristfälligt.
– Vi ville bland annat ha ett utlåtande från skattemyndigheten angående substansvärderingen, det vill säga hur mycket hamnen är värd. I dag har vi bara en uppskattning av värdet. Vi ville också vet vilka arrenderätter som finns för hamnområdet och hur nyttjanderätten för vattenområdet ser ut, säger stadsfullmäktiges ordförande Christian Beijar (S).
Han poängterar att hans parti inte är emot bolagiseringen som sådan, men att man ville ha förtydligande kring en rad frågor innan det slutgiltiga beslutet fattades.
Men Socialdemokraterna fick inget gehör för sina invändningar, och bolagiseringen röstades alltså igenom. Fullmäktige godkände däremot enhälligt ett förslag från Liberalernas Christian Nordas som innebär att stadsfullmäktige måste godkänna de ägardirektiv som stadsstyrelsen arbetar fram.

Minna Wallén-Widung

minna.wallen@nyan.ax