DELA

Beslut om stadsbussen får vänta

På Mariehamns infrastrukturnämnds möte igår beslöts att inhämta fler åsikter om framtiden för stadsbussen.
Det var en enig nämnd som kom fram till att höra flera parters åsikter i frågan om hur Mariehamns stadsbusstrafik ska skötas.
Jomala kommuns eventuella intresse i ett samarbete över kommungränsen ska utredas. Landskapsregeringens eventuella intresse i miljöstöd för alternativa biobränslen ska också inhämtas, och socialnämnden, bildningsnämnden och ungdomsrådet ska få säga sitt om trafiken.
De sistnämnda ska uttala sig om hur skolgången ska kunna anpassas till en glesare busstrafik, till exempel genom att senarelägga skolstarterna på dagarna med en halvtimme.
Läs mer i papperstidningen!

Erik Hallstensson