DELA

Beslut om mobilmast får vänta

Det blev inget beslut i tekniska nämnden om den telemast som Ålands mobiltelefon vill bygga.
Boende i området omkring det tänkta mastbygget i Mariehamn Hindersböle har som Nya Åland tidigare skrivit lämnat in anmrkningar till Mariehamns stad.
De anser att masten medför ökade hälsorisker, förfular området och därmed sänker värdet på deras lägenheter. Ett bostadsaktiebolag på Movägen instämmer i kritiken, och påpekar å sin sida att försäljningen av lägenheter skulle bli svårare om masten uppfördes.

Beredd att lyssna
Mariehamns tekniska nämnd beslutade på mötet i tisdags kväll att bordlägga ärendet.
Har ni beaktat de protester som kommit in?
– Man är ju alltid beredd att lyssna på synpunkter. Det är skäl att nämnden tittar extra på placeringsalternativen, säger Bjarne Blomster, nämndens ordförande.
Beslutet fattades av en enhällig nämnd.
Ärendet kommer att tas upp igen på tekniska nämndens nästa möte den sista augusti.

Erik Hallstensson

erik.hallstensson@nyan.ax