DELA

Beslut om Fyrens Marina upphävdes

Lumparlands kommun hade inte rätt att hemligstämpla projektet Fyrens Marina och i behandlingen av ärendet förekommer dessutom jäv.
Det konstaterar Ålands förvaltningsdomstol som upphäver två av kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsen i Lumparland beslöt hösten 2008 att hemligstämpla småbåtshamnprojektet Fyrens Marina som planeras norr om Långnäs på ett område som arrenderas av Lemland-Lumparlands församling.
Kommunstyrelsen motiverade sitt beslut bland annat med att det handlade om affärshemligheter och hänvisade till landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet.
Den hemligstämplingen var inte laglig.


Besvärat sig
– Kommunstyrelsen har varken enligt landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet eller annan lag haft rätt att hemlighålla ärendet, konstaterar Ålands förvaltningsdomstol som har behandlat frågan efter att Traute Eriksson i Lumparland besvärat sig mot kommunstyrelsens behandling av projektet.
Förvaltningsdomstolen konstaterar att lagen tillåter att handlingar i dylika fall behandlas konfidentiellt bara om företag eller personer kan komma till skada.


Anmält jäv
Traute Eriksson har också besvärat sig mot att kommunstyrelsens ordförande Brage Wilhelms (C) deltagit i ärendets beredning i kommunstyrelsen trots att han som medlem i kyrkofullmäktige i Lemland-Lumparlands församling varit med och undertecknat arrendeavtalet mellan församlingen och kommunen.
Förvaltningsdomstolen ger Eriksson rätt. Domstolen anser att omständigheterna kan rubba förtroendet och att Wilhelms därför, enligt förvaltningslagen, borde ha anmält jäv.


På nytt
Dessutom har det förekommit svågerpolitik i ordets verkliga mening.
Wilhelms är nämligen svåger till Lennart Joelsson som i sin tur är en av dem som har bildat Fyrens Marina och som sitter i bolagets styrelse. Även i det fallet handlar det enligt förvaltningsdomstolen om jäv.
På basen av det här bör kommunstyrelsens beslut från den 15 december 2008 och 13 januari 2009 upphävas och ärendet behandlas på nytt.


Inte överskridit
Traute Eriksson har i sitt besvär dessutom protesterat mot att det är kommunstyrelsen som har fattat besluten om Fyrens Marina. Frågan, menar hon, borde ha gått vidare till fullmäktige för avgörande.
Men styrelsen har, enligt kommunallagen för landskapet Åland och förvaltningsstadgan för Lumparlands kommun, haft all rätt att ensam fatta besluten. Förvaltningsdomstolen konstaterar att kommunstyrelsen i det avseendet inte har överskridit sina befogenheter.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax