DELA

Beslut om fondmedel avgörs av domstol

Joe Brandt, tidigare kyrkoherde i Jomala församling, har lämnat in besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol.
Orsaken är att kyrkorådet enligt honom har använt fondpengar i strid mot stadgarna.

Ärendet gäller kyrkorådets beslut från början av mars att använda medel ur Ingeborg Androsoffs fond, drygt 12.000 euro, för inredning till den nya demensavdelningen i kommunförbundet De gamlas hem.
Joe Brandt pekar på ett antal omständigheter som enligt honom visar att pengarna till De gamlas hem delats ut i strid mot stadgarna.

Rättelseyrkande
Han försökte först få beslutet korrigerat genom att lämna in ett yrkande om rättelse som kyrkorådet behandlade i slutet av mars. Rättelseyrkandet motiverades med att kyrkorådet hade överskridit sina befogenheter samt att beslutet om fondmedel var fattat i strid mot stadgarna och mot testatorns uttryckliga vilja.
Kyrkorådet stod fast vid sitt beslut med motiveringen att det är fattat i överensstämmelse med stadgarna och att pengarna gynnar de medlemmar av Jomala församling som bor i De gamlas hem. Att utesluta andra än församlingsmedlemmar skulle, heter det i beslutet, vara oförsvarbart ur kristen synpunkt och dessutom vårdetiskt omöjligt.

Läs mera i papperstidningen!

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax