DELA

Beslut om daghem stred mot lagen

Ålands förvaltningsdomstol upphävde den 18 december ett beslut från Hammarlands kommunfullmäktige om en utökning av platserna på daghemmet Klaralund.
I juli 2008 fattade Hammarlands kommunfullmäktige beslut om att utöka antalet platser på daghemmet Klaralund från 55 till 70. Ålands förvaltningsdomstol har nu funnit att beslutet strider mot barnomsorgslagen.
När beslutet fattades förra sommaren krävdes en omröstning, eftersom åsikterna gick isär. Jan Mattsson (s) var en av dem som ansåg att förslaget var förhastat och uttryckte osäkerhet över huruvida lagen tillät så många som 70 barn på den yta som fanns. Mattsson besvärade sig mot kommunfullmäktiges beslut efter att det fattades och är nöjd över att förvaltningsdomstolen nu upphävt beslutet.
– Jag är glad för barnens och personalens skull. 70 barn är för mycket på den yta som finns nu. Det var på många vis ett förhastat beslut som togs av kommunfullmäktige, förklarar han.
Nya Åland har utan framgång försökt nå Anne-Maj Mattsson (c), ordförande i Hammarlands kommunfullmäktige, för en kommentar.

AXEL KRONHOLM