DELA

Beslut om champagneauktion

I dag beslutade landskapsregeringen om den kommande champagneauktionen och hur upphandlingen av auktionsförrättaren ska gå till.
Men vad beslutet innebär sägs inte.
”Anordnande av champagneauktion och direktupphandling av auktionsförrättare”, sägs det om ärendet i landskapsregeringens föredragningslista.
Kulturminister Britt Lundberg ville inte uttala sig i dag på eftermiddagen, men beslutet blir offentligt i morgon efter att protokollet justerats.
Ta del av beslutet under onsdagen på www.nyan.ax. (lf)