DELA

Beslut om Ålands industrihus väntas i januari

Inom januari väntas EU-kommissionen – efter två år av utredningar – fatta beslut om aktiekapitalet på nästan 1,4 miljoner euro till Ålands industrihus ab var ett tillåtet eller ett otillåtet statsstöd.
Men till och med på slutrakan ställer kommissionen kompletterande frågor till utrikesministeriet i Finland, frågor som nyligen skickades till landskapsregeringen för att besvaras.
– Officiellt är det utrikesministeriet som ska svara, men vi frågar förstås först vad landskapsregeringen tycker om saken, säger Mervi Pere som sköter ärendet för utrikesministeriets räkning.
För ett par veckor sedan fick hon ett e-postbrev med frågor från Zetta Dellidou som har hand om granskningen inom kommissionen. Brevet finns än så länge hos landskapsregeringens registratur eftersom både näringschef Linnéa Johansson och avdelningens jurist Susanne Andersson är lediga.
– Kommissionen vill helt enkelt veta om det fanns något stödprogram dit åtgärden hör eller om förfarandet anmäldes på förhand, förtydligar Mervi Pere.
Kommissionen håller alltså på att avsluta granskningsprocessen och försöker fatta beslut inom kort. Landskapsregeringen förväntas svara på frågorna som snabbt som möjligt.

Bakgrund
Februari 2006. Styrelsen fattar beslutet att bygga etapp 2 av I Tiden. Dalbo affärsfastigheter ab lämnar in en stämning mot beslutet.
Mars 2006. Avslöjandet om att Ålandsbankens dotterbolag Crosskey Banking Solutions blir stor hyresgäst i etapp 2 kommer. Rubriken i Nya Åland lyder ”Samhället bygger för ÅAB”.
April 2006. Landskapet budgeterar för en aktieteckning för 1,38 miljoner euro.
Maj 2006. EU inleder granskningen av landskapets stöd.
Juni 2006. Landskapet och den andra ägaren Mariehamns stad tecknar tillsammans 1,7 miljoner euro i en riktad nyemission. Stadens andel är cirka 350.000 euro.
November 2006. EU-kommissionen skriver i ett brev till landskapsregeringen att stödet ”sannolikt strider mot EU:s regelverk”. Enligt Dalbo affärsfastigheters och juristen Marcus Måtars beräkningar, grundade på Ålands industrihus bokslut, har landskapet stött bolaget med 5-6 miljoner euro under åren 2000-2006.
Januari 2007. Högsta förvaltningsdomstolen hindrar landskapsregeringen från att verkställa beslutet att ge lånegaranti för drygt 2,5 miljoner euro för I Tiden 2 i väntan på EU-kommissionens avgörande.
Februari 2008. EU-kommissionen beslutar att gå vidare med sin granskning.
Oktober 2009. HFD förbjuder verkställigheten av landskapets och stadens aktieteckning, enligt juristen en direkt uppmaning att bolaget måste återbetala pengarna. Något sådant beslut har dock inte fattats.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax