DELA

Beslut närmar sig om Åland ska få studieundantag

LAGTINGET. Landskapsregeringen gör allt för att undvika att Åland placeras i den utländska kvoten när Sverige gör om högskolans antagningssystem till nästa höst. Det berättade utbildningsminister Britt Lundberg (C) i fredags.
Från hösten 2010 införs nya antagningsregler till högskolestudier i Sverige. I det nya systemet föreslås en urvalsgrupp dit sökande med utländska betyg – bland annat åländska – hänförs. Landskapsregeringen har anhållit om undantag och önskar att de åländska studerande skall antas på samma grunder som de svenska.
Under lagtingets frågestund ville Anders Eriksson (ÅF) veta vad som är på gång.
– Jag och många andra känner en oro för att det nya antagningssystemet gör att det blir knepigare för åländska studerande att komma in på svenska högskolestudier.

Följderna ovissa
Britt Lundberg påpekar att det inte går att säga om möjligheterna verkligen försämras om Åland hamnar i utlandskvoten, men att det vore bäst om Åland stannar i den svenska gruppen.
– Det är mer förutsägbart då vilka chanser man har att söka in. Men det är inte det vi fokuserat på i vår argumentation.
Istället har man från åländsk sida lyft frågan till ett mer principiellt plan. Det är skillnad på om en ålänning eller, till exempel, en dansk söker till Sverige för att utbilda sig, säger Lundberg. För ålänningar som inte kan finska kan det vara det enda alternativet.
– Med tanke på Ålandsöverenskommelsen har Sverige har ett speciellt ansvar, höll Anders Eriksson med.

Ministersamtal
Han understryker hur viktigt det är att frågan diskuteras på högsta politiska nivå. Britt Lundberg berättar att kontakterna har varit täta, både på tjänstemanna- och ministernivå, men också via Sveriges generalkonsul Bertil Jobeus.
– Innan man fattar det svenska beslutet har jag påtalat att jag vill träffa utbildningsminister Tobias Krantz öga mot öga för att han ur min mun ska höra hur viktigt det här är.
Den sista oktober ska den svenska regeringens utredning om skolbetygen vara klar.
– Förslaget kommer att komma på remiss till landskapsregeringen.
Först ska dock de åländska läroplanerna presenteras i ytterligare ett försök att övertyga Högskoleverket om att åländska studerande platsar i den svenska kvoten.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax