DELA

Beslut kan snart tas om H&M-ansökan

Klädjätten Hennes & Mauritz ansökan om tillfällig näringsrätt på Åland ligger just nu på chefsjurist Sören Silverströms bord. Det är han som ska föredra ärendet för förvaltningschef Arne Selander.
Men beslutet kan inte fattas innan företaget anger för hur lång tid de vill ha näringsrätt i landskapet. Sören Silverström har begärt ut tilläggsinformationen från H&M.
– Antagligen avser de fem år men de har inte skrivit det, säger Sören Silverström.
Tillfällig näringsrätt betyder att man kan vara verksam i landskapet upp till fem år utan krav på åländsk majoritet i styrelsen eller åländska ägare. (ak)