DELA

Beslut kan fattas av ÅD inom kort

Finansministeriet och arbets- och näringslivsministeriet har hittills visat ett svalt intresse för Finlandskabeln.
Finansministeriet vill helst inte se några utgifter alls och om landskapets anhållan skulle beviljas av Ålandsdelegationen borde pengarna tidigast tas ur statsbudgeten för 2012.
Den 29 april håller Ålandsdelegationen möte.
Om Ålandsdelegationen bestämmer att staten ska betala anslaget så är nästa steg att finansministeriet föredrar beslutet för stadsfästelse hos presidenten.
Om finansministeriet av någon anledning föreslår inför presidenten att hon inte skall stadfästa delegationens beslut, och om presidenten då väljer att följa finansministeriets förslag, så skickas ärendet tillbaka till Ålandsdelegationen.
– Står vi då fast vid vårt beslut finns det ingen återvändo. Då är det bara för finansministeriet att se till att staten betalar, säger landshövding Peter Lindbäck, Ålandsdelegationens ordförande.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman