DELA

Beslut i kväll om Bastun

1.257 personer skrev på för fortsatta hyressubventioner för Träffpunkt ungdom som hyr Bastun av stan.
I kväll kan frågan avgöras i stadens bildningsnämnd.
En hyreshöjning på tusen procent – från hundra till tusen euro i månaden – hotar den ideella föreningen Träffpunkt ungdom som hyrt Bastun sen 1974.
En sån höjning kan bli verklighet om staden fattar beslutet att stryka hyresstödet till föreningen.
Stadsdirektören Edgar Vickström vidarebefordrade listan till bildningsdirektören Kjell Nilsson som är föredragande tjänsteman vid bildningsnämndens möte i kväll.
Kommunbidraget för 2013 har utökats med 20.000 euro som bildningsnämnden kan använda fritt. En möjlighet som nämns i föredragningslistan är att stöda Träffpunkt ungdom:
– Föreningen kunde ansvara för energikostnaderna, vatten och avfallskostnader. Ett avtal kunde skrivas med Infrastruktursektorn där föreningen själva direkt betalar dessa kostnader, som i 2012 års budget uppgår till 6.450 euro.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom