DELA

Beslut i dag om vårjakten

Landskapsregeringen fattar i dag beslut om vårjakten och dess fortsättning. Delar av den traditionella vårjakten kan återinföras med stöd av EU:s fågeldirektiv eftersom en inventering av sjöfåglar på Åland under de senaste åren visar att svärta, guding och skrake inte går att jaga på hösten eftersom de inte då befinner sig på Åland.
Enligt EU-kommissionens vårjaktsförbud får man inte skjuta dessa på våren utan endast på hösten. För närvarande får endast alfågel jagas på våren. (ns)