DELA

Beslut i dag om Maxingesprängningar

Efter att Jomala kommun stoppat vidare sprängningar i bygget av Maxinge center tas ärendet i dag akut upp i kommunens byggnadsnämnd.
Mimnimax Ab hotar med skadestånd.
Enligt Jomala kommun fick Minimax Ab, bolaget som bygger Maxinge center, ett bygglov i december i fjol. I bygglovet undantogs berget utanför den planerade byggnaden.
Bolaget anmodades komma med en särskild ansökan om bygglov för sprängningarna i berget. I denna ansökan skulle det framgå hur man tänkt säkra berget under sprängningarna och hur säkerheten skulle garanteras för personer omkring arbetet och på gatan ovanför.
Någon sådan ansökan har inte kommit in till kommunen, och därför stoppade kommunen den 17 oktober vidare verksamhet väster om tillbyggnaden, mot berget. Jomala kommun har flera gånger krävt in en ny ansökan om bygglov av Minimax Ab, men inte fått någon sådan.
Sparhallens ägare Dick Sirén förstår inte kommunens agerande. Ord står mot ord i bygglovstvisten.
– Kommunen vill att vi söker bygglov för något vi redan har bygglov för. Det beslut som fattades i byggnadsnämnden den 26 januari 2012 efter vår rättelse anser vi ger oss ett fullt bygglov, säger Sirén, och tillägger:
– Vi för en diskussion med kommunen om det här och min förhoppning och tro är att vi tillsammans hittar en lösning.
Läs mer i papperstidningen!

Erik Hallstensson